Belgeler ve Dilekçeler

Erasmus + Sonuç Belgesi Talep Dilekçesi

Kendi İmkanları İle Dil Öğrenmek İsteyen Hazırlık Öğrencileri İçin Dilekçe 

Eşdeğerlik Dilekçesi 

Hazırlık Birimleri Tarafından Verilen Muafiyet / Yeterlik/ Bütünleme Sınavı Sonucuna İtiraz Dilekçesi 

Hazırlık Bitirme Başarı Notu Dilekçesi

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden Vazgeçme Dilekçesi 

Modern Diller Birimi Tarafından Verilen Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi 

Rapor Teslim Dilekçesi 

Kurum Dışı Yatay Geçiş için Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

Kurum Dışı Eşdeğer Belge Dilekçesi

Kurum İçi Yatay Geçiş Hazırlık Eğitimi Alanlar için Dilekçe

Kurum İçi Yatay Geçiş Hazırlık Eğitimi Almayanlar Dilekçe

Modern Diller Birimi Ara Sınav Mazeret Dilekçesi

Not: Belgeleri imzalı olarak gönderiniz.

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL   

Webmaster: İsmail ER     


    Sorumluluk Sınırı