Yarışma fotoğrafları için tıklayınız...
Galeriye ulaşmak için tıklayınız.
Bilgi ve randevu için tıklayınız.
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
Belgeler ve Dilekçeler

Erasmus + Sonuç Belgesi Talep Dilekçesi

Kendi İmkanları İle Dil Öğrenmek İsteyen Hazırlık Öğrencileri İçin Dilekçe 

Eşdeğerlik Dilekçesi 

YDYO Tarafından Verilen Tüm Sınavların Sonucuna  Maddi Hata Açısından İtiraz Dilekçesi 

Hazırlık Bitirme Başarı Notu Dilekçesi

Not Döküm Dilekçesi

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden Vazgeçme Dilekçesi

Rapor Teslim Dilekçesi 

Kurum Dışı Yatay Geçiş için Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

Kurum Dışı Eşdeğer Belge Dilekçesi

Kurum İçi Yatay Geçiş Hazırlık Eğitimi Alanlar için Dilekçe

Kurum İçi Yatay Geçiş Hazırlık Eğitimi Almayanlar Dilekçe

Modern Diller Birimi Ara Sınav Mazeret Dilekçesi

 

Not: Belgeleri imzalı olarak gönderiniz.