Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
Erasmus Sınav Başvuruları

    

  1. Seviye tespit sınavına yalnızca Üniversitemiz programlarına kayıtlı öğrenciler başvurabilirler. Özel öğrenci statüsünde olanlar başvursalar dahi  sınava alınmazlar.
  2. Başvuru için istenen bilgiler aday tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde verilmek zorundadır. Eksik veya hatalı bilgilerde aday kendisi sorumludur.
  3. Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek  ve  sınav  düzenlenmesine  ilişkin masraflara ayrılan  kaynakların  israfını engellemek  üzere sınava  başvurup da mücbir  bir  sebep olmaksızın  katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülecektir. Ayrıca, mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama  durumunda  öğrenci  için  yapılan  harcamalar  için  öğrenciye  rücu  edilebilir. (bkz. ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı 2020 Sözleşme Dönemi)
  4. Erasmus+ dil seviye tespit sınavlarımız yılda bir kez düzenlenmektedir ve sınav tarihinden itibaren 3 yıl boyunca  değişim programı başvurularında kullanılabilir. Sınav sonuçlarımız başka herhangi bir amaç için kullanılamaz.
  5. 1-5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak Erasmus+ Dil Seviye Tespit sınavı başvuruları 11.01.2021 saat 09:00 itibariyle başlayacak ve 18.01.2021 saat 23:59'ta sona erecektir.
  6. Başvurular Google form ile alınmaktadır ve bir Google hesabıyla yalnızca o hesap sahibi aday başvuru yapabilir. Erasmus+ Dil Seviye Tespit sınavı başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

                                                                                                                          

Saygılarımızla,

                                                                                                                  Hacettepe Üniversitesi

                                                                                                              Yabancı Diller Yüksekokulu