Erasmus Sınav Başvuruları

    

  1. Seviye tespit sınavına yalnızca Üniversitemiz programlarına kayıtlı öğrenciler başvurabilirler. Özel öğrenci statüsünde olanlar başvursalar dahi  sınava alınmazlar.
  2. Başvuru için istenen bilgiler aday tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde verilmek zorundadır. Eksik veya hatalı bilgilerde aday kendisi sorumludur.
  3. Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek  ve  sınav  düzenlenmesine  ilişkin masraflara ayrılan  kaynakların  israfını engellemek  üzere sınava  başvurup da mücbir  bir  sebep olmaksızın  katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülecektir. Ayrıca, mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama  durumunda  öğrenci  için  yapılan  harcamalar  için  öğrenciye  rücu  edilebilir. (bkz. ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı 2019 Sözleşme Dönemi)
  4. Erasmus+ dil seviye tespit sınavlarımız yılda bir kez düzenlenmektedir ve sınav tarihinden itibaren 3 yıl boyunca  değişim programı başvurularında kullanılabilir. Sınav sonuçlarımız başka herhangi bir amaç için kullanılamaz.
  5. 3-5 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak Erasmus+ Dil Seviye Tespit sınavı başvuruları 02.01.2020 saat 09:00 itibariyle başlayacak ve 10.01.2020 saat 17:00’da sona erecektir.
  6. Erasmus+ Dil Seviye Tespit sınavı başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

                                                                                                                          

Saygılarımızla,

                                                                                                                  Hacettepe Üniversitesi

                                                                                                              Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL


Sorumluluk Sınırı