Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kurulu tarafından 03 Temmuz 2015 tarih ve 29423 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunun 20 Ocak 2016 tarih ve 2016-23 sayılı kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul  ve Esasları'nın 8. maddesi gereğince Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Komisyonunun aşağıda belirtilen isimlerden oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Komisyonu 

ADI SOYADI GÖREVİ  KOMİSYON GÖREVİ 
Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZBAY Müdür  Komisyon Başkanı 
Öğr. Gör. Fırat ÖZTÜRK Müdür Yardımcısı Komisyon Üyesi
Öğr. Gör.Çiğdem Kayıhan ASLAN Müdür Yardımcısı Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Yalçın AYDIN Fransızca Hazırlık Birimi Başkanı Komisyon Üyesi
Öğr. Gör.Çiğdem Kayıhan ASLAN İngilizce Hazırlık Birimi Başkanı Komisyon Üyesi 
Öğr. Gör. Dicle ÇELEBİ Modern Diller Birimi Başkanı Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Hasan YILDIZ Almanca Hazırlık Birimi Başkanı Komisyon Üyesi
Ahmet ASALIOĞLU Yüksekokul Sekreteri Komisyon Üyesi 

 

Ayrıntılı bilgi için 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

Hacettepe Üniversitesi  Kalite Komisyonu Usul ve Esasları 

Yabancı Diller Yüksekokulu 2017-2021 Stratejik Planı 

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL   

Webmaster: İsmail ER     


    Sorumluluk Sınırı