Yarışma fotoğrafları için tıklayınız...
Galeriye ulaşmak için tıklayınız.
Bilgi ve randevu için tıklayınız.
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kurulu tarafından 03 Temmuz 2015 tarih ve 29423 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunun 20 Ocak 2016 tarih ve 2016-23 sayılı kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul  ve Esasları'nın 8. maddesi gereğince Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Komisyonunun aşağıda belirtilen isimlerden oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Komisyonu 

ADI SOYADI GÖREVİ  KOMİSYON GÖREVİ 
Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZBAY Müdür  Komisyon Başkanı 
Öğr. Gör. Fırat ÖZTÜRK Müdür Yardımcısı Komisyon Üyesi
Öğr. Gör.Çiğdem Kayıhan ASLAN Müdür Yardımcısı Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. İhsan ASLAN Fransızca Hazırlık Birimi Başkanı Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Özge ERDOĞAN İngilizce Hazırlık Birimi Başkanı Komisyon Üyesi 
Öğr. Gör. Gör. Taner GANIK Modern Diller Birimi Başkanı Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Neval ZİVTCİ Almanca Hazırlık Birimi Başkanı Komisyon Üyesi
Ahmet ASALIOĞLU Yüksekokul Sekreteri Komisyon Üyesi 
Zeynep Nur GÜNGÖR Öğrenci Öğrenci Kalite Elçisi

 

Ayrıntılı bilgi için 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

Hacettepe Üniversitesi  Kalite Komisyonu Usul ve Esasları 

Yabancı Diller Yüksekokulu 2017-2021 Stratejik Planı