Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü

Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü okulumuzdaki mesleki gelişim etkinliklerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Hedefleri;

  1. Yüksekokulumuza yeni atanmış olan öğretim elemanlarına yüksekokulumuza uyum sürecinde yoğun bir hizmet içi eğitim programıyla destek olmak,
  2. Tüm öğretim elemanlarına mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri konusunda rehberlik etmek,
  3. Okulumuzda ulusal veya uluslararası toplantılar, seminer ve konferans vb. düzenlemektir.

Hizmet içi Eğitim Programı

Yüksekokulumuzda, önceki yıllarda farklı çalışmalarla devam eden hizmet içi eğitim 2017-2018 akademik yılı başından itibaren iki ana program ve iki destek programı olmak üzere dört programla sistemli bir biçimde başlamıştır. Bu programlarda, ilk amacımız okulumuzda yeni göreve başlayan meslektaşlarımıza okulumuzdaki yönetsel ve akademik süreçlere uyum ile ders içerikleri, öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilendirmeyi içeren bir eğitim süreci yürütülmektedir. Bu eğitim farklı başlangıç düzeylerine göre başlayabilmekte ve yaklaşık üç yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bunun dışında okulumuzda görev yapmakta olan öğretim elemanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Ayrıca, hizmet içi eğitim alanında farklı kurumlarla ortak çalışmalar da birimimiz etkinlik alanındadır. Bu amaçlar doğrultusunda, birimimiz etkinliklerini sürdürmektedir.  

2009 - 2010 Eylem Araştırması Programı hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

2009 - 2010 Yoğun Hizmet İçi Eğitim Programı hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

2010 - 2011 Eylem Araştırması Programı hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

2010 - 2011 Yoğun Hizmet İçi Eğitim Programı hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Birim Koordinatörü:

  • Dr. Seçil Dayıoğlu Öcal

2011 Avrupa Dil Ödülü Alan Mesleki Gelişim Projemiz

 

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL


Sorumluluk Sınırı