Müdürümüzden

Sevgili Öğrenciler,

 

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun tüm  akademik ve idari personeli adına, 2019-2020 akademik yılında  sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.  Hacettepe Üniversitesini kazanarak başarılı bir geleceğe ilk adımlarını atan yeni öğrencilerimizi de içtenlikle kutlarım.

Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizdeki tüm fakülte ve yüksekokullara yabancı dil öğretimi bağlamında özel hazırlık programları, zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleriyle hizmet sunmaktadır. Okulumuz, özellikle hazırlık programlarına kayıt yaptıran yeni öğrencilerimiz için üniversite eğitimlerindeki ilk adımı oluşturmaktadır. Bu nedenle başlıca amacımız, öğrencilerimize üniversite eğitiminin gereklerine ve modern dünyanın beklentilerine uygun değerler kazandırmak; bu sürecin önemli bir parçası olan yabancı dil eğitimini, alanlarındaki akademik beklentileri karşılayacak yetkinlik düzeyinde ve ilerideki meslek yaşamlarında yardımcı olacak biçimde sunabilmektir.

Küreselleşen dünyamızda bireylerin geçmişe göre çok daha ayırt edici niteliklerle donanmış olmaları  gerekmektedir. Bu süreci destekleyen en önemli kazanımlardan biri de yabancı dil öğrenmektir. Yabancı dil bilmek farklı kültürlerden gelen kişilerle gündelik amaçlar için iletişim kurabilmenin ötesinde de anlamlar taşır. İyi düzeyde yabancı bir dil bilmek, kültürel, dilsel ve bilişsel farklılıkları ayırt etmek; yeni bakış açıları, zihinsel yetkinlikler, çözümleyici, yorumlayıcı ve eleştirel beceriler kazanmak; düşüncelerimizi bir başka dilsel dizgede ifade edebilmek demektir. Bilgiye, yazınsal eserlere, eğitici ya da eğlendirici  elektronik kaynaklara üretildikleri dilde doğrudan ulaşıp, onları anlayabilmektir. Diğer pek çok getirisinin yanı sıra, yabancı dil bilmek, çeşitli iş ve ileri eğitim olanakları ile meslekte yükselme fırsatları elde etmek için de yarar sağlar.

Sözü edilenlerin önemini kavrayarak, hepinizin yabancı dil bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için okulumuzda sunulan tüm eğitim fırsatlarını en iyi biçimde değerlendirmenizi öneriyoruz. Yaşamınızda belki de hiçbir zaman tüm bir yılınızı yabancı dil öğrenimine ayıracak fırsatınız olamayabilir. Bu yılınızı yabancı dil becerileri açısından kazanım dolu bir yıla dönüştürmek, hiç kuşkusuz, gerek üniversite alan eğitiminizde gerek ilerideki meslek yaşamınızda size büyük yarar sağlayacaktır.

Hepinize mutlu ve başarılı bir akademik yıl dilerim.

 

Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu

Müdür

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL


Sorumluluk Sınırı