Yarışma fotoğrafları için tıklayınız...
Galeriye ulaşmak için tıklayınız.
Bilgi ve randevu için tıklayınız.
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
YDYO 101

Pandemi süreci, eğitim süreçlerinde değişikliklerin yapılmasını zorunlu olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu nedenle, 2019 – 2020 Bahar döneminde gelişen olağanüstü koşullarda var olan sistemimizi hızlı ve dönem koşulları göz önüne alındığında etkin bir şekilde uzaktan eğitim sürecine uyarladık.  Yabancı Diller Yüksekokulu olarak uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili biraz tecrübemiz vardı ama yine de hem fiziksel hem manevi olarak uzun, zorlu ve yıpratıcı bir dönem oldu ilk başta. Her birimizin mesleğine olan saygısı ve öğrencilerine duyduğu sevgisinden şüphe duyulamayacağı bu zorlu süreçte bir kez daha açıkça görüldü. Hepimiz sınırlarımızı zorladık. Hiç yapamayacağımızı düşündüğümüz, hatta bilgimiz olmayan konularda ustalaşmaya başladık. Bu dönemde hazırlıksız yakalandığımız bu süreci, şartlar göz önünde bulundurulduğunda, tüm hocalarımızın özveriyle çalışması sonucu hatasıyla sevabıyla çok başarılı yürüttük.

Her ne kadar çok adapte olup “hayatta kalmış” olsak da bu dönemin tüm dünyada eğitim sistemlerinde hızlı bir değişime neden olacağının da bilinciyle ve öngörüyle 2020 Mayıs ayında altyapı çalışmalarına başladığımız ve 2020 Haziran ayı başında “YDYO 101” çalışma grubunu aktif olarak faaliyete geçirdik.

YDYO 101 çalışma grubu pandemi nedeniyle eğitim hayatına daha da hızlı giren ve önümüzdeki yıllarda eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olacak uzaktan öğretimin akademik olarak doğru temeller üzerine oturtularak, eğitim sistemimizin tekrar yapılandırılmasının yanı sıra yabancı dil eğitiminde kalite standartlarımızı yükseltmeye yarayacak çalışmalara destek olmayı amaçlamaktadır.

Çalışma grubumuzun kurucu ekibinde tüm birimlerimizin temsil edilmesi ve belli konularda birikimleri olan öğretim görevlilerimizin bulunmasına özen gösterilmiştir. Dört temel öğe öğrenci, eğitmen, müfredat ve ölçme-değerlendirme göz önünde tutularak dört çalışma grubu kurulmuştur: Öğrenen Özerkliği Çalışma Grubu, Program ve Materyal Geliştirme Çalışma Grubu, Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grubu ve Dersin İşlenişi Çalışma Grubu.

Aşağıda isimleri bulunan ekibimiz öncelikle birimlerin bünyelerindeki müfredat ve sınav ofislerinde görevli arkadaşlarımızla çalışmaya başlamış ve çalışma gruplarına yüksekokuldaki tüm öğretim görevlilerini dahil ederek tüm akademik personelimizin süreç içinde yer almasını sağlamışlardır.

YDYO 101 grubu olarak, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun uzaktan eğitim sürecine daha hazırlıklı, daha etkili, daha sağlam temellerde geçmesi ve Yüksekokulda eğitim kalitesi standartlarının sağlanmasına çok kıymetli katkılarda bulunduğumuza inanıyoruz.

Güzide Önder

Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdür Yardımcısı

 

YDYO 101 Grubu Temsilcileri

YDYO 101 Çalışma Grubu Faaliyetleri

YDYO 101 Dersin İşlenişi Grubu

YDYO 101 Öğrenen Özerkliği Çalışma Grubu

YDYO 101 Ölçme ve Değerlendirme Grubu

YDYO 101 Program ve Materyal Geliştirme Çalışma Grubu

Öğrenen Özerkliği El Kitabı